Onze diensten

De kerkdiensten in De Noordgouw in Heerde

De ochtenddiensten worden gehouden in de aula van Scholengemeenschap De Noordgouw in Heerde. Dit is een fraaie en grote ruimte, met een podium. Alle voorzieningen zijn hier aanwezig om op een prettige manier samen te kunnen komen. Wanneer er (vooral bij speciale diensten) veel gasten zijn, kan de zaal eenvoudig naar achteren worden uitgebreid, zodat iedereen altijd een plek kan krijgen. Daarnaast zijn er ruimten aanwezig waar we de kleinste kinderen tijdens de dienst kunnen opvangen (crèche) en er zijn ruimten voor de kinderen die de verteldienst volgen.
De aula is voorzien van een ruime keuken, die gebruikt wordt wanneer er na de dienst koffiedrinken is, of bij andere gelegenheden.
Ook biedt De Noordgouw ruimte voor andere bijeenkomsten.
Hoe u bij De Noordgouw komt vindt u op de pagina Routebeschrijving (Routebeschrijving De Noordgouw).

De middagdiensten worden vanaf 2015 samen met de GKv gehouden in hun kerkgebouw aan de Bonenburgerlaan 68 (Routebeschrijving Eben Haëzer).

Diensten beluisteren

De kerkdiensten van onze gemeente zijn via Internet te beluisteren. Ga hiervoor naar de volgende pagina. Ook eerder opgenomen diensten zijn via deze pagina te beluisteren.
Ook is er de mogelijkheid om de diensten via de kerktelefoon te beluisteren. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de wijkdiaken.

Kerkdiensten algemeen

Iedere zondag zijn er in onze gemeente twee kerkdiensten. De ochtenddienst begint vrijwel altijd om 9.30 uur. De middagdiensten houden we vanaf 2015 samen met de GKv in hun kerk aan de Bonenburgerlaan. Deze beginnen in de maanden september tot en met juni om 16.30 uur. In de zomermaanden juli en augustus beginnen we ’s avonds om 19.00 uur.

Voorzieningen voor slechthorenden

De kerkzaal is voorzien van een ringleiding, zodat ook slechthorenden via hun gehoorapparaat de diensten prima kunnen volgen.

Kinderen in de diensten

Tijdens de ochtenddiensten kunnen kleine kinderen worden opgevangen in de kindercrèche, die in een van de leshuizen van de school plaatsvindt. Hier worden ze beziggehouden met speelgoed en er is altijd voldoende begeleiding, zodat u zelf rustig de dienst kunt volgen.

De kinderen in de basisschoolleeftijd maken het eerste en het laatste deel van de ochtendkerkdienst mee in de kerkzaal. De kinderen van groepen 1, 2 en 3 voor de preek naar een andere ruimte waar speciaal voor hen een verhaal wordt verteld en kan worden geknutseld naar aanleiding van dat verhaal. Dit noemen we de kinderverteldienst. Tweewekelijks gaan ook de kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de basisschool naar hun eigen kinderverteldienst.

De kinderen komen bijna aan het einde van de dienst weer terug in de kerkzaal en dan is er ook de gelegenheid om kinderen uit de crèche op te halen om het slot van de dienst mee te maken.

Mededelingen bij de dienst

Voorafgaand aan de dienst worden de mededelingen geprojecteerd op een scherm, zodat u weet wie er voorgaat, voor welke doelen de collectes zijn bestemd, welke activiteiten er binnenkort zijn en welke andere aandachtspunten er zijn voor de gemeente.
Als leden van onze gemeente (kerkelijke) mededelingen willen laten projecteren kunnen zij hiervoor de tekst en eventuele afbeeldingen mailen naar de scriba. Dit moet dan wel voor donderdag 19.00 uur binnen zijn.

Over de diensten

Bij binnenkomst in de kerkzaal (dit is de aula van scholencomplex De Noordgouw) wordt u welkom geheten en kunt u plaatsnemen in de kerkzaal.
Bij aanvang van de dienst wordt iedereen welkom geheten door de dienstdoende ouderling en worden belangrijke mededelingen nog een keer benadrukt.
De volgorde van de dienst wordt op het scherm voorin de kerk geprojecteerd, zodat iedereen die goed kan volgen. Regelmatig is er ook tijdens de preek een presentatie op het scherm.
Voor het einde van de dienst wordt er een collecte gehouden.
Aan het einde van de dienst spreekt de voorganger de zegen uit over iedereen, waarna de dienst is afgelopen.

Na de dienst

Na elke ochtenddienst en ook bij speciale middagdiensten is er na afloop van de dienst de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk koffie te drinken. Dit zijn bij uitstek gelegenheden om elkaar beter te leren kennen.

Liederen in de diensten

De liederen die we zingen worden op het scherm geprojecteerd. De liederen die we zingen komen uit diverse liedbundels, waaronder het Nieuwe Liedboek, het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel, maar af en toe zingen we in gewone diensten ook wel Opwekkings- of andere liederen.
Een vast onderdeel van de dienst is het zingen van een kinderlied uit de Evangelische liedbundel, dat we met de hele gemeente zingen.
Bij speciale diensten (kinderdiensten of jeugddiensten, maar ook diensten tijdens feestdagen) worden er vaak (een aantal) andere liederen gezongen.

Muzikale begeleiding bij de diensten

Tijdens normale zondagse diensten worden de liederen begeleid door het orgel. Daarnaast is er ook af en toe begeleiding op de piano of extra begeleiding door een of meer andere muziekinstrumenten naast het orgel.
We zijn voortdurend op zoek naar meer organisten en andere muzikanten die onze gemeentezang kunnen en willen begeleiden.

Bij speciale diensten is er regelmatig begeleiding van een band, met name bij jeugddiensten.