Wie zijn wij

Deze pagina vindt u ook in het submenu onder ‘Wie zijn wij– Algemene info’
 

Wij zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerde en Epe en omstreken en zijn een kerkelijke gemeente met ongeveer 320 leden. We zijn met onze gemeente onderdeel van het verband van Nederlands Gereformeerde Kerken, waarbij 91 gemeenten zijn aangesloten die in totaal ongeveer 33.000 leden hebben.
 
Met de leden van onze kerkelijke gemeente vormen we een klein onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus. De manier waarop wij kerk zijn en ons geloof vorm geven bepaalt onze eigen identiteit binnen de gemeenschap van Nederlands Gereformeerde Kerken en ook binnen de gemeenschap van plaatselijke kerken in Heerde en Epe en omgeving. Maar dat niet alleen, het bepaalt ook onze identiteit binnen die wereldwijde kerk van Jezus Christus.
 
Al die kerken, plaatselijk of wereldwijd, kennen zo hun verschillen in vorm of in de beperkte menselijke interpretaties van de Bijbel, maar toch zijn we met elkaar één grote christelijke gemeente en weten we ons aan elkaar verbonden in de belijdenis van één Vader, Zoon en Heilige Geest. En binnen die verbondenheid zijn wij slechts een klein onderdeel, die met elkaar probeert om te leven naar Christus’ wil en om er te zijn voor anderen.
 
We realiseren ons dat we daarin gebrekkig zijn en tekortschieten. Ook Christenen zijn maar gewone mensen met hun eigenaardigheden en onhebbelijkheden. Dat willen we ons goed voor ogen houden bij alles wat we doen, in onze gemeente en vooral ook daarbuiten. Bij al die dingen die er ook in onze kerk en in ons christelijk leven verkeerd gaan moeten we dan ook steeds weer terug naar de bron van waaruit we leven: Jezus Christus, wiens vergeving en liefde we steeds weer nodig hebben. En die we ook zo graag aan anderen gunnen.