Onze gemeente

Onze gemeente bestaat uit ruim 300 leden die voornamelijk uit de plaats Heerde komen. Daarnaast komt een deel uit Epe en uit de regio er omheen. De gemeente is actief. Er zijn veel mogelijkheden voor activiteiten en ook wordt er veel voor de jeugd georganiseerd. De jeugd is immers de toekomst van de kerk.

De NGK Heerde/Epe is een voluit Nederlands Gereformeerde Kerk, die de gereformeerde overtuigingen volgt. Maar daarnaast zijn wij in de vorm erg vrij, waardoor onze gemeente toch een wat evangelisch karakter heeft. We noemen ons dan ook wel ‘evangelisch gereformeerd’.

Ook binnen onze kerk zijn al die schakeringen tussen traditioneel gereformeerd en voluit evangelisch te vinden. Mensen sluiten zich bij onze gemeente aan omdat ze proeven dat we een bijbels gerichte kerk zijn, die het reddend werk van Christus hoog in het vaandel heeft staan, maar daarbij niet vergeet dat wij zondige mensen zijn, die zonder Jezus nooit bij de Vader zouden kunnen komen en die de Heilige Geest nodig hebben om onze hartsgesteldheid zo te veranderen dat die veel meer op die van Jezus gaat lijken. We leven daarmee als kerk vanuit Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

Onze gemeente heeft vrij veel jeugd, maar eigenlijk zijn alle leeftijden goed vertegenwoordigd.
De gemeente is opgedeeld in wijken (zie onder Structuur van onze gemeente), waar de zorg voor de individuele gemeenteleden bij het wijkteam ligt.

Zo proberen we samen gemeente te zijn en naar elkaar om te zien. Dit doen we zowel in de wijken als in de kerkdiensten, waarin er iedere zondagochtend na de dienst gelegenheid is om koffie te drinken en om contacten te leggen en relaties op te bouwen.