Onze missie

Wij beschouwen de Bijbel als het betrouwbare woord van God. In die bijbel staat te lezen hoe Jezus Christus aan allen die in Hem geloven een missie heeft gegeven: Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik hen opgedragen heb (Mat. 28).

Daarbij heeft Jezus allen die in Hem geloven beloofd om met hen te zijn, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.

Dat is de missie van elke christen en daarmee is dat ook de missie van elke kerk.

In onze gemeente van Heerde/Epe willen we daar gehoor aan geven door elkaar als gemeenteleden op te bouwen in het geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is, die uit onverklaarbare liefde naar deze wereld gekomen is om ons te redden van de zonde en de dood. Vanuit die liefde willen we ook betrokken zijn op de omgeving waarin we als gemeente functioneren. Door te groeien in geloof en vertrouwen op God en op Jezus, willen we ook steeds meer dienstbaar zijn aan elkaar en aan de wereld waarin we leven, dichtbij, maar ook ver weg.