Structuur van onze gemeente – Algemene info

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Dit wordt toegelicht op de pagina Kerkelijk bestuur.

 
Wijken
De gemeente is ingedeeld in wijken, met elk hun eigen wijkteam. Dit wordt toegelicht op de pagina Hoe zijn onze wijken georganiseerd?

 
Commissies
Naast de kerkenraad functioneren er in onze gemeente een aantal commissies, die speciale taken uitvoeren:
Jeugddienstcommissie  – Zij zijn belast met de organisatie van de jeugddiensten. Deze commissie bestaat vooral uit jeugdige leden.
Kinderdienstcommissie – Zij organiseren de kinderdiensten, die viermaal of vijfmaal per jaar gehouden worden.
Evangelisatiecommissie – Zij houden zich bezig met activiteiten om de gemeente toe te rusten, zodat er van onze gemeente een evangeliserend effect kan uitgaan.
Zendingscommissie – Zij onderhouden de contacten met de regionale zendingsactiviteiten die vanuit Kampen worden georganiseerd en brengen dit onder de aandacht en zorgen daarnaast voor de financiële bijdragen.
Roemeniëcommissie – Zij onderhouden de samenwerking die er is met onze zustergemeente in het Roemeense Sarata en ondersteunen deze gemeente op zowel geestelijk als materieel gebied.
Red-een-Kind-commissie – Onze gemeente heeft via de Stichting Red een Kind een aantal kinderen geadopteerd, die financieel onderhouden worden. Deze commissie onderhoudt daarin de contacten en zorgt voor voldoende financiële middelen.

 
Jeugdwerk
Binnen onze gemeente zijn veel mensen actief met het jeugdwerk. De jeugd heeft een hoge prioriteit in onze gemeente, immers de jeugd van nu is de kerk van morgen.
Zie voor uitgebreide info op in het menu onder Jeugdwerk.
Kinderclub Benjamin – Deze club is voor kinderen vanaf 6 jaar uit basisschool groepen 3, 4 en 5 en komt om de 14 dagen bij elkaar.
Kinderclub De jonge Zaaier – Deze club is voor kinderen groepen 6 en 7 van de basisschool en komt om de 14 dagen bij elkaar.
Tienerclub Rock Solid – De tienerclub Rock Solid is bedoeld voor jeugdigen van 11 en 12 jaar oud en komt om de 14 dagen bij elkaar.
Tienerclub Solid Friends – De tienerclub Solid Friends is bedoeld voor jeugdigen van 13, 14 en 15 jaar en ook deze club komt eenmaal per 14 dagen bij elkaar.
Groeigroep – De jeugd van 16 jaar en ouder komt bij elkaar in de Groeigroep en ook dit is eenmaal per 14 dagen.

 
Catechisaties
De catechisaties zijn er voor de jeugd van 12 tot 20 jaar, die verdeeld zijn in groepen, die elk op hun eigen niveau met elkaar en met de catechisatieleiders of mentoren in gesprek zijn. Bij de catechisaties is er een volledige samenwerking tussen NGK en GKv, met mentoren uit beide kerken. De voorgangers van beide kerken helpen hierbij en zorgen voor ondersteuning waar dat nodig is.

 
Bijbelkringen
In onze gemeente zijn een aantal bijbelkringen actief.  Al die kringen komen eenmaal in de 14 dagen bij elkaar om samen over bijbelse onderwerpen te praten.
VoJo’s – Een bijbelkring voor jongeren van 20 tot 40 jaar.
Vision – Een bijbelkring voor alle leeftijden.
Kompas – Een bijbelkring voor alle leeftijden.
Verder zijn er nog een aantal andere kringen actief.  Zo is er de huiskring en zijn er gebedsgroepen. Ook de ouderen in onze gemeente komen bij elkaar. Dat gebeurt 1 keer per maand op de ouderenmiddag.