Red een kind

logo REK
 
 
 
 
 
 
Commissie Red een Kind
Wereldwijd leven miljoenen kinderen in onrechtvaardige situaties. Red een Kind werkt in Azië en Afrika en helpt kinderen aan een betere toekomst.
 
Al vele jaren hebben we als  Nederlands Gereformeerde kerk Heerde/Epe kinderen , en de laatste paar jaar ook gezinnen, ondersteund via Red een Kind. De kinderen wonen in een tehuis of wonen thuis en gaan overdag naar een dagcentrum. Hier hebben ze een veilige plek om op te groeien.  Ze krijgen hier onderwijs, maaltijden en huiswerkbegeleiding. Ook vertellen de medewerkers uit de Bijbel. Wanneer nodig krijgt het kind medische zorg. De jongeren worden opgeleid voor een beroep om vervolgens een baan te zoeken en op deze manier hun eigen inkomen te verdienen. De kindertehuizen en de dagcentra organiseren ook verschillende buitenschoolse activiteiten voor de kinderen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld sport, tekenen en knutselen. In de tehuizen en de dagcentra worden ook de verjaardagen van de kinderen gevierd. In de tehuizen wordt de dag begonnen en afgesloten met gebed. Ook doen de kinderen mee aan activiteiten van de kerk zoals een koor en de zondagsschool. Red een Kind wil kinderen zo ondersteunen, zodat zij in staat zijn tot hun bestemming te komen. In een goede relatie met God en met hun medemensen, met een gezond zelfbeeld en met verantwoordelijkheid voor de schepping.
 
Onze kinderen en gezinnen
Momenteel ondersteunen we als gemeente 5 thuiswonende kinderen (Archini, geb 1998, Thanga, geb. 1998, en Sushma, geb. 1999, allen uit India, Getahun, geb 1999, uit Etiopië en Dorothy, geb. 2008, uit Malawi), 2 tehuiskinderen (Junus, geb. 2000 en Maya, geb. 1998, beiden uit India) en 3 gezinnen (familie Ntaganda uit Rwanda en de families Simukwanya en Sinyangwe uit Zambia).
Dorothy en de drie gezinnen worden gesponsord uit de nieuwe programma’s resp. SponsorKind en SponsorGezin. Met SponsorKind en SponsorGezin ondersteunen we een dorpsprogamma. Dat betekent dat de kinderen en gezinnen ondersteund worden binnen de eigen leefgemeenschap. In deze programma’s wordt er gewerkt aan verbeterde toegang tot basisvoorzieningen zoals eten, onderwijs en basis gezondheidszorg voor kinderen en ouders.  Om te kunnen werken aan structurele oplossingen voor armoede, is er ook oog voor het verbeteren van de lokale leefomstandigheden. Dit komt niet alleen het sponsorkind of sponsorgezin ten goede, maar ook vele anderen. Met onze sponsorbijdrage steunen we dus niet alleen een kind of gezin, maar draagt het bij aan het welzijn van de hele omgeving! Zie ook: www.redeenkind.nl
 
Inkomsten
Wij krijgen de inkomsten binnen van  3 collectes per jaar, maar het is ook noodzakelijk dat gemeenteleden dit individueel ondersteunen middels een gift per jaar/kwartaal of maand. Zonder deze vaste bijdragen kunnen we anders niet aan onze verplichtingen ten aanzien van deze kinderen en gezinnen voldoen.  De bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnr. NL61 RABO 0326 5649 77 t.n.v. Commissie stichting Red een Kind, Heerde.  Alvast hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

 
Foto Red een Kind