Samenwerking met andere gemeenten

Vanuit de bijbel wordt ons opgedragen om als christenen één te zijn. We betreuren het dan ook dat er zoveel verschillende kerken zijn, in Nederland en in de wereld. Veel van die kerken kennen een heel andere bijbelse interpretatie dan de Nederlands Gereformeerde Kerken, maar er zijn ook veel kerken die vrij dicht bij onze eigen geloofsbeleving zitten.

 

GKv Heerde
Sinds een aantal jaren is er een steeds intensievere samenwerking op gang gekomen tussen onze NGK-gemeente en de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heerde.

Meer over deze samenwerking kunt u lezen op de pagina (Samenwerking met GKv)

 

IPH
Naast deze samenwerking met de GKv is er een lokaal verband van de meeste kerken in Heerde binnen het Interkerkelijk Platform Heerde, het IPH. Dit is een samenwerkingsverband die als doel heeft om elkaar als kerken in Heerde op de hoogte te houden van de activiteiten die we als verschillende kerken allemaal organiseren. Daarnaast is een secundair doel om samen activiteiten te organiseren en/of te coördineren. Voorbeelden zijn de Paasjubel op eerste Paasdag in het Van Meurspark, voorafgaand aan de ochtenddiensten van de kerken, de kerstnachtdienst bij de Schaapskooi en de dienst n.a.v. dodenherdenking.