Onze kerkdiensten

Op zondag komt onze gemeente twee maal samen in een kerkdienst. De diensten zijn bedoeld om de relatie met God en met elkaar te versterken.
In onze diensten mogen we luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft via de bijbel en via de preek, op basis van diezelfde bijbel, het woord van God. We mogen ervan uitgaan dat God via de bijbel en de preek tot ons spreekt, maar ook via de liederen die we zingen.
Die liederen zingen we ook om Hem te eren. En in de gebeden reageren we naar God met dank en met vragen.
De middagdiensten zijn gezamenlijk met de GKv Heerde.