Samenwerking met de GKv-Heerde

Sinds een aantal jaren is er een steeds intensievere samenwerking op gang gekomen tussen onze NGK-gemeente en de gemeente van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Heerde. Dit resulteerde eerder in een aantal malen per jaar kanselruil en gezamenlijke diensten. Later zijn daar ook gezamenlijke avondmaalsvieringen bij gekomen. Ook in een aantal van onze jaarlijkse jeugddiensten werd en wordt intensief samengewerkt met de jeugd van de GKv. De jeugd werkt al jaren intensief samen in de Groeigroep en de Alphacursus en ook de Catechisaties worden volledig gezamenlijk gedaan. Ook de ouderen uit beide gemeenten doen regelmatig activiteiten samen.

 

Vanaf 2015 is de samenwerking weer verder toegenomen en worden alle middagdiensten gezamenlijk gehouden in het kerkgebouw ‘Eben Haëzer’ van de GKv aan de Bonenburgerlaan. Deze diensten beginnen om 16:30 uur  (in juli en aug om 19:00 uur). Ook de organisatie van alles wat bij die diensten komt kijken gebeurt in goede onderlinge samenwerking.

Ook worden speciale diensten gezamenlijk gehouden aan de Bonenburgerlaan, zoals Biddag en Dankda en alle feestdagen.   En verder is de samenwerking zichtbaar in de Stille week voor Pasen. In deze lijdensweek zijn er van maandagavond t/m vrijdagavond gezamenlijke vieringen in de zaal van de GKv aan de Bonenburgerlaan met een gezamenlijke avondmaalsdienst op Witte Donderdag. Ook buiten de diensten wordt er op een aantal terreinen samengewerkt en zo krijgt die eenheid die we als gemeenten van Christus voorstaan steeds meer vorm in de samenwerking tussen onze NGK en de GKv van Heerde.