Zending

In de Nederlands Gereformeerde Kerken kennen we Zendende kerken, zoals de NGK Kampen en Steunbiedende kerken, zoals de NGK Heerde. Dat wil zeggen dat wij als Steunbiedende kerk het zendingswerk van de kerk van Kampen ondersteunen. Dat is niet een vrijblijvende relatie, maar een werkzame organisatievorm. Ons zendingsgebied ligt in Zuid Afrika.
 
Langzamerhand verandert het traditionele (romantische) zendingsbeeld: van blanke evangelisten die in de rimboe
van donker Afrika mensen tot bekering brengen, naar zelfstandige zwarte kerkgemeenschappen onder leiding van in Zuid-Afrika opgeleide zwarte predikanten.
Dit klinkt eenvoudiger dan het is, niet zozeer vanwege de leer en de inhoud van de boodschap, maar meer op zakelijk vlak. Onze gemeentes in Zuid- Afrika zijn niet rijk en de gemeenteleden al helemaal niet. De salarissen van voorgangers, het ondersteunen van mensen, de aanschaf van bijbels en andere materialen, het onderhoud van gebouwen en materieel, etc. kan nog echt niet volledig uit eigen zak betaald worden. Dit betekent dat de finan- ciële verzelfstandiging een langer proces zal worden, al is dit uiteindelijk wel het streven.
 
Daarom worden de collectes voor de zending van harte bij u aanbevolen! Het is in feite een soort ‘ontwikkelingshulp’ waarbij het geld heel doelgericht bij onze gemeentes terechtkomt, met als hoofddoel de verspreiding van het evangelie, maar ook om de levensomstandigheden van onze zusters en broeders in Afrika te verbeteren.
Naast een gift in de collectezak, zou het ook fijn zijn als u een vaste bijdrage aan de zending zou willen overwegen, indien u dat nog niet doet. Als SBK hebben we in het verleden een toezegging gedaan die neerkomt op zo’n 3,5 tot 4 euro per belijdend lid. Dit is maar een indicatie. Meer is uiteraard van harte welkom.
Bankrekeningnummer: 39.65.24.028 bij de Rabobank te Heerde t.n.v.Zendingscommissie Ned. Geref. Kerk Heerde/Epe.
 
Meer informate over het zendingswerk kunt u vinden op http://zendingspost.nl