BZN (Bijzonder! Zondagavond! Napraten!)

Al bijna 20 jaar lang komen we zo’n 5 à 6 keer per jaar op de zondagavond bij elkaar waarbij per toerbeurt een onderwerp wordt voorbereid. Dit kan in de vorm van een spel, bespreking of n.a.v. van een film, documentaire of een artikel zijn.
Wij zijn ondertussen vrienden van elkaar geworden met als resultaat dat we lief en leed delen. Dit seizoen willen we dat ook tot uiting brengen op een breder vlak en iets doen voor onze naasten. Dus actie!
Voor contact tel: 0578 695077